แนวนโยบายดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่เข้าท่ากับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีรายละเอียดปลีกย่อยบอก

แนะนำเคล็ดลับการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณน้าตรงนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณน้าเยอะแยะที่สุดเราเองครับมีเคล็ดลับ+เรียงความมากมายที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณน้าได้อ่าน เช่นเรียงความ ตัวหนังสือทะเบียนที่เหมาะเบี่ยงประเด็น ปกติตัวหนังสือทะเบียนที่เหมาะเบี่ยงประเด็นมีหมากหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิธีการคิดเลขตัวหนังสือทะเบียนสวยมาแนะนำคุณน้าก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการเพราะเหตุนี้ครับ
ให้ทำการแปลงราคาหมวดพยัญชนะ 2 ตัวหน้า แล้วไปนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวข้างหลัง

2. ภายหลังเมื่อได้จำนวนรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์

ควรหลบฉากหมวดตัวอักษรพยัญชนะจัญไรและคณิตศาสตร์จัญไร ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรจัญไรและคณิตศาสตร์จัญไรไม่ได้ ไม่เหมาะให้คณิตศาสตร์จัญไรวันเกิดเป็นคณิตศาสตร์ตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขเพราะเหตุนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณน้า ระดับดีเยอะแยะ หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตศาสตร์จำนวนรวมที่ให้คุณท่านระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวหนังสือจัญไรที่เหมาะเบี่ยงประเด็นตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันตะวัน คณิตศาสตร์ 6 พยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันแถง  คณิตศาสตร์ 1 ตัวหนังสือ ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร คณิตศาสตร์ 2 ตัวหนังสือพยัญชนะ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางวัน คณิตศาสตร์ 3 พยัญชนะ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน คณิตศาสตร์ 5 ตัวหนังสือพยัญชนะ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส คณิตศาสตร์ 7 พยัญชนะ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ คณิตศาสตร์ 8 พยัญชนะ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ คณิตศาสตร์ 4 พยัญชนะ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนคณิตศาสตร์สวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวตัวหนังสือพยัญชนะ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวนรวม หมวดตัวอักษรพยัญชนะ หมายถึง 7 + 7 = 14 และจำนวนรวมหมายเลข 4 ตัวข้างหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ตามที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับตราในภาษาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 42  หมายถึงจำนวนรวมที่ให้คุณน้าระดับดีเยอะแยะ ฯลฯ เพราะเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเทียบไปเพราะด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันตะวัน ก็ไม่เหมาะมีคณิตศาสตร์ 6 และพยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันตะวันฯลฯ เนื่องจากมีตัวหนังสือกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็หมายถึง วิธีการคิดเลขจำนวนรวมของคณิตศาสตร์ทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญเยอะแยะสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าจำนวนรวมเท่าไหร่ดีมิดี ในวันนี้เราเองครับมีวิธีการคิดเลขจำนวนรวมมาให้คุณน้าดู

วิธีการคิดเลขจำนวนรวมของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมวดตัวอักษร 2 ตัวหน้า แล้วไปนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรตรงนั้นแปลงราคาได้เพราะเหตุนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาแค่กับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาแค่กับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาแค่กับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาแค่กับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาแค่กับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาแค่กับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาแค่กับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาแค่กับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาแค่กับ  9

หลังจากได้จำนวนรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์ เพราะหารกลุ่มคณิตศาสตร์ศาสตร์ เพราะเหตุนี้

– คณิตศาสตร์จำนวนรวมดีเยอะแยะ ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณน้าระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตศาสตร์จำนวนรวมดีพอควร ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณน้าระดับดีพอควร หมดเรี่ยวหมดแรงหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ แม้มีความพยายาม

– คณิตศาสตร์จำนวนรวมไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องจากหมดเรี่ยวหมดแรงเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอข้อสงสัยล้อมเร้า การงาน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เหมาะเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/